¡APROVECHA! Usa el siguiente código para obtener un descuento del 20% en tu primera compra: PLUS20
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product
TIENDA ONLINE

Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Identificació de la raó social del responsable del fitxer.
D’acord amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic posem en el seu coneixement les dades socials de l’entitat:

Raó social: Pilar Marin Castillo
Nom comercial: BodasNM
Telèfons: 0034-936.856.238 / 936.662.706
Correu electrònic: [email protected]
Nom del domini: bodasnm.com
Domicili: Passeig Compte de Vilardaga 119, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, ​​Espanya
I.F / N.IF. : 50721022L
Objecte: Centre de perruqueria, estètica, decoració floral i comerç electrònic.
Informació general
Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del lloc web https://www.bodasnm.com (endavant “lloc web”) disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet. La utilització de la nostra web li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per Bodes NM en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al nostre web site, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L’Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre web. Així mateix, la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’Usuari per Bodes NM previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles.

Bodes NM es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que resultin d’aplicació.

Condicions Generals
Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc https://www.bodasnm.com, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Bodasnm de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer . En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de https://www.bodasnm.com a:

No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol de els serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Bodasnm, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per Bodes NM, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Bodas NM o tercers.
Bodas NM podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al lloc web per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial
L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat de Bodas NM. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització escrita de Bodas NM i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de BodasNM. Només estarà autoritzat a la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts al lloc web.
No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.
Exoneració de responsabilitat
Bodas NM no serà responsable:Amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del lloc web titularitat de Bodas NM. Els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir Bodas  NM per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques, Bodas NM no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació.

Respecte a l’accés per tercers al seu sistema Bodas NM adoptarà les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin als citats dades.

Legislació
Amb caràcter general les relacions entre Bodas NM amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Política de privacitat

Identificació de la raó social del responsable del fitxer
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de Bodas NM amb domicili en Passeig Comte de Vilardaga 119, de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, ​​tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal
Casaments NM, informa a l’usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats:

Atendre i contestar les comunicacions o sol·licituds rebudes ja sigui a través del correu electrònic o del formulari de lloc web.
Manteniment d’històrics de relacions comercials.
Gestió comercial, econòmica i administrativa dels usuaris que utilitzat la plataforma de comerç electrònic per a la compra dels productes oferts a través del web Site.
Realitzar accions de publicitat i prospecció comercial per a aquells usuaris que l’han autoritzat a l’apartat de contacte i en el formulari d’alta. Si l’usuari no desitja rebre més publicitat a més del procediment definit en el punt 6 de la política de privacitat pot accedir al seu compte d’usuari a la plataforma i desmarcar la casella “Vull rebre al meu correu electrònic les ofertes i promocions més interessants” .
Així mateix, juntament amb les dades de contacte, es recollirà la IP, la data i hora, des d’on s’ha fet la consulta al formulari de contacte amb la finalitat de tenir la suficiència de prova per verificar, en cas de necessitat, la identitat del remitent.
Quan l’interessat procedeix a donar-se d’alta a la plataforma aquest rebrà un missatge de benvinguda en el seu correu.
Consentiment informat del tractament de dades
Bodes NM informa a l’usuari de la seva Web Site, que en aquesta política de privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que Bodas NM porta a terme com a responsable del mateix.

Així, quan l’usuari no mantingui relacions comercials amb Bodes NM ha de tenir en compte i és informat que l’enviament d’un correu electrònic o l’enviament de les dades personals a través del formulari de contacte a Bodas NM o la comunicació per l’usuari a Bodas NM de qualssevol altres dades personals comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per bodes NM amb les finalitats establertes a l’apartat “2” d’aquesta política de privacitat, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. En cas contrari si l’usuari no està d’acord, si us plau abstingui d’enviar correus electrònics o comunicar les seves dades personals a Bodas NM.

Als mateixos efectes Bodas NM igualment informa que, si l’usuari envia un correu electrònic o comunica a Bodas NM, les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i / o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en la mateixa-, s’entendrà que aquesta comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure inequívoc específic informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Bodes NM, amb les finalitats establertes a l’apartat “2” d’aquesta política de privacitat, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. En cas contrari si l’usuari no està d’acord, si us plau abstingui d’enviar correus electrònics o comunicar les seves dades personals a Bodas NM.

Enviament i registre de dades de caràcter personal
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de Bodas NM. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de Bodas  NM.

Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals
Bodes NM informa a l’usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de la LOPD, el Reial Decret 1720/2007, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en l’esmentat Reglament respecte a la seva integritat i seguretat ia les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment Bodes NM garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades.
Així mateix per la present, declara estar informat que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació en qualsevol moment, ajuntant fotocòpia del DNI, segons la Llei 15/1999 LOPD de forma gratuïta en aquesta direcció Passeig Comte de Vilardaga 119, de Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona a la següent adreça de mail: [email protected]

Dades especialment sensibles
En la formalització dels camps de text lliure no es permet la introducció d’informació personal relativa a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, salut, vida sexual o aspectes racials en cap circumstància. En cas d’introduir alguna informació relativa als aspectes esmentats en la sol·licitud del formulari de contacte o correu electrònic seran immediatament esborrats dels nostres sistemes d’informació sense poder atendre la consulta realitzada, ja que aquestes dades no són necessaris ni pertinents per a la finalitat de la consulta. Les dades sol·licitades per l’Usuari indicats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per a poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En cap cas el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà una minva en la qualitat del servei.

Qualitat de les dades
Bodes NM adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si utilitza el correu electrònic el formulari de contacte, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers a Bodas NM, per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l’usuari que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta a l’article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides del propi interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informat. Les dades obtingudes són els adequats per a la finalitat per la que es recullen, són estrictament confidencials i, per tant, no es comunicaran a terceres entitats.

Dades de menors d’edat o incapaços
Si l’usuari és menor d’edat o incapaç Bodas NM, adverteix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares tutors o representants legals per a la comunicació de les seves dades personals, pel que Bodas NM, prega que s’abstingui d’utilitzar el servei de correu electrònic o formulari de contacte si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, sense ser en un altre cas Bodes NM, responsable de les actuacions del menor o incapaç.

Actualització de dades
L’usuari és l’única font d’informació de les seves dades personals, pel que Bodas NM, li prega que, per tal de mantenir les dades actualitzades i posades al dia en tot moment d’acord amb els principis de la LOPD, comuniqui a la adreça indicada per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, qualsevol variació de les mateixes, així com el cessament de la seva activitat a l’entitat a la qual representa en el seu cas, per procedir a la cancel·lació i / o tractament històric dels mateixos.

Consentiment per a enviaments publicitaris
Així mateix, vostè pot acceptar voluntàriament, marcant la casella de “Vull rebre al meu correu electrònic les ofertes i promocions més interessants” que se li remeti informació comercial, publicitat i promocions sobre productes i serveis oferts per a través de BodasNM en el sector de negoci actual i en el futur. Les comunicacions podran ser realitzades per mitjans tradicionals i electrònics. Les seves dades personals es mantindran en els nostres sistemes d’informació de manera indefinida per dur a terme campanyes de comercialització dels productes i serveis de l’empresa, sempre que vostè no empri el seu dret de revocació a aquests enviaments publicitaris.

0